Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Αποχαιρετιστήριες ευχές σε όλους τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν .


           ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                   Πρέβεζα 22 Σεπτεμβρίου 2010

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.                                                    

         Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                              

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΙΚΛΑΜΠΑ 2

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ                           Προς : Τα μέλη του Συλλόγου
 e-mail :  sillogekpprevez@hotmail.gr                                                                                           


Το ΔΣ του Συλλόγου με αφορμή την αποχώρηση από την ενεργό δράση , λόγω συνταξιοδότησης  , εύχεται σε όλους τους συναδέλφους :
           
            Να είναι καλά , υγιείς και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους .  

            Εμείς οι συνάδελφοι σας εκφράζουμε τις πιο ειλικρινείς ευχές και δεν ξεχνάμε ποτέ τις προσπάθειες που κατέβαλε ο καθένας σας και όλοι μαζί για την αναβάθμιση της Παιδείας , πολλές φορές δουλεύοντας και με αντίξοες συνθήκες .
Για το ΔΣ

                                                                                                   
             Η πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

    Αλεξάνδρα  Τσουμελέκα                                 Μπαλής Δημήτριος    

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Υποψήφιοι για το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας

ΠΑΣΚ ΠΕ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 •  Καρασαββίδης Φώτης
 • ΤσουμελέκαΑλεξάνδρα 
ΔΑΚΕ ΠΕ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 •  Γιολδάσης Γεώργιος
 •  Μότσιος Γεώργιος
 •  Μπαλής Δημήτριος
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ  ΠΕ  Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 • Βενέτη Μηλιά
 • Κολιοφώτης Ηλίας
 • Ράπτη Κυριακή
 • Τάγκας Ιωσήφ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 • Καινούργιος Ευάγγελος

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Το ΔΣ του Συλλόγου ενημερώνει όλους τους συναδέλφους και τις παρατάξεις ότι μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τις εκλογές των αιρετών στα γραφεία του Συλλόγου εως τις 19-9-2010.

Eγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ αριθμ. 1/3-1-2003 Τεύχος Α'), σας γνωστοποιούμε τα εξής
Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010.α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.

β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι κατά τα ανωτέρω τακτικοί εκπαιδευτικοί πλην των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.

γ. Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί ή αναπληρωτές) που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης ή των Γραφείων Εκπαίδευσης (σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας , ΣΜΕΑ κλπ.).

δ. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Διδασκαλεία Εκπ/σης, Πανεπιστήμια, ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΚΕΕ, ΚΔΑΥ κλπ.) καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό ( Αριθμ. 3389/4-11-2008 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ), εγγράφονται στους καταλόγους εκλογέων της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.

ε. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, ψηφίζουν - όπως και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2008 - στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν.

στ. Εκπαιδευτκοί με οργανική θέση σε σχολείο ή υπηρεσία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν διατεθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σχολείο ή υπηρεσία της Π.Ε.) ή και αντίστροφα, περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση.

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010:

α. Στο διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,

β. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, και ΠΥΣΕΕΠ και

γ. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ, του ΚΥΣΠΕ, και του ΚΥΣΔΕ.

Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους μέχρι τις 8-10-2010.

Μέχρι τις 25-10-2010 θα συγκροτηθούν από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης:

α. Τριμελείς εφορευτικές επιτροπές στην έδρα κάθε Διεύθυνσης και κάθε Γραφείου Εκπαίδευσης, χωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίες θα διεξάγουν τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.

β. Τριμελής εφορευτική επιτροπή στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία θα διεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ και

γ. Τριμελείς νομαρχιακές επιτροπές σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβαθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες εποπτεύουν την οργάνωση και την διεξαγωγή των εκλογών, συγκεντρώνουν και μεταβιβάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών.

5. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.

6. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να διευκολυνθούν, μπορούν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους ως εξής:

α. Οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια πέντε (5) ημέρες.

β. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια τρεις (3) ημέρες.

γ. Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια δύο (2) ημέρες.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Π.Δ.1/2003, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, διαλογή των ψηφοδελτίων - αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων - μονογραφή δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρό προτίμησης, τήρηση πρακτικών εκλογής, καταμέτρηση ψήφων, καταγραφή αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άμεση μεταβίβασή τους στους αρμόδιους φορείς), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Εφιστούμε την προσοχή σας για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν ομαλά και απρόσκοπτα.

Ιδιαίτερα ζητούμε την προσοχή σας για τις έγκαιρες και σωστές ενέργειές σας προς αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων:

Υποβολή των υποψηφιοτήτων, με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι 20-9-2010 και ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι 8-10-2010 (άρθρα 21 & 36).Συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και των νομαρχιακών επιτροπών μέχρι 25-10-2010 (άρθρα 22, 28 & 37).Σύνταξη των πινάκων εκλογέων και αποστολή αυτών στις οικείες εφορευτικές επιτροπές (άρθρα 23 & 38) μέχρι 27/10/2010.Εκτύπωση των ψηφοδελτίων και των σχετικών φακέλων σε επαρκή αριθμό και αποστολή αυτών στις εφορευτικές επιτροπές μέχρι 29/10/2010 (άρθρα 24 & 39). Σημειώνουμε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια.Άσκηση εποπτείας για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την τήρηση των πρακτικών εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και την άμεση μεταβίβαση αυτών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 25,26,27,29,40,41 & 42).Συγκέντρωση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, οι οποίες υποβάλλονται από υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της εκλογής, εξέταση αυτών και σύνταξη σχετικής πράξης για την αποδοχή ή απόρριψή τους μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους (άρθρα 29 & 43).Άμεση αποστολή των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών και των αποφάσεων, με τις οποίες έχουν εκδικασθεί οι ενστάσεις, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών (άρθρα 30 & 44).

. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή : ESOS

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της διαδικασίας πρόσληψης 1.118 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ...

Στην Πρέβεζα τοποθετήθηκαν 7 αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής

Όλα τα ονάματα ΕΔΩ

Ελλείψεις εκπαιδευτικών ΠΕ

Συνεδρίασε σήμερα 9-9-2010 το ΔΣ του Συλλόγουμε θέμα τις ελλείψεις εκπαιδευτικών ΠΕ στο νομό μας .
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αιρετών του Συλλόγου μας στο ΠΥΣΠΕ τα κενά στο νομό μας έχουν διαμορφωθεί ως εξής  :  
 • Δάσκαλοι ( ΠΕ 70 )               38 κενά και 8 Ειδικής Αγωγής
 • Νηπιαγωγοί (ΠΕ60)               4 και 2 Νηπιαγωγεία που είναι σε αναστολή
 • Αγγλικών (ΠΕ 06)                  7 κενά
 • Φ.Αγωγής  (ΠΕ11)                  3 κενά
 • Μουσικής  (ΠΕ 16 )                6 κενά

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

Αποσπάσεις

Ενημέρωση από τον αιρετό Φώτη Καρασαββίδη.
Συνεδρίασε σήμερα 8 - 9 -2010 το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας και πραγματοποίησε τις παρακάτω αποσπάσεις .

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70

Ζήκας Σωτήρης               8ο ΔΣχ Πρέβεζας

Μπέκας Ευάγγελος         3ο ΔΣχ Πρέβεζας

Καλογήρου Παναγιώτα         2ο ΔΣχ Φιλιππιάδας

Λέκκα - Νίκα Ελευθερία          ΔΣχ Αγιάς

Μπουζούκης Αναστάσιος             ΔΣχ Στεφάνης

Κροκίδη Αλίκη                6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τζώρας Απόστολος           ΔΣχ Παντοκράτορα

Τσιλιγιάννη Τατιάνα               1ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τσουμάνης Ανδρέας              ΔΣχ Λυγιάς

Τσιόντζος Ιωάννης                  7ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τάσσης Χαράλαμπος              1ο ΔΣχ Πρέβεζας

Κιτσαντάς Σπύρος                  4ο ΔΣχ Πρέβεζας

Σωτηρίου Πέτρος                    4ο ΔΣχ Πρέβεζας

Νάνη Παρασκευή                      4ο ΔΣχ Πρέβεζας

Σκαμπαρδώνη Αλεξάνδρα              ΤΕ 4ου ΔΣχ Πρέβεζας

Κολιοφώτης Ηλίας                       ΔΣχ Νάρκισσου ( αργότερα )

Βάνη Αυγούλα                         8ο ΔΣχ Πρέβεζας

Χήτας Γεώργιος                  2ο ΔΣχ Καναλακίου

Σιάφη Σπυριδούλα               7ο ΔΣχ Πρέβεζας

Ρώσσος Πέτρος                  ΔΣχ Παντοκράτορα

Ζήγος Παναγιώτης              ΔΣχ Λυγιάς

Πότσιος Χαράλαμπος              1ο ΔΣχ Πρέβεζας

Ντούρος Χρήστος                6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Κώστας Σωτήρης                   3ο ΔΣχ Πρέβεζας

Καψάλης Απόστολος                    ΔΣχ Κερασώνα

Σώτου Δάφνη                    2ο ΔΣχ Καναλακίου

Παπαγεωργίου Αναστασία              6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Γιαννουλάτου Αρετή                3ο ΔΣχ Πρέβεζας

Μυλωνά Γεωργία                       1ο ΔΣχ Φιλιππιάδας

Κρεμμύδα Αναστασία               2ο ΔΣχ Πρέβεζας

Κολυβάς Θεοφάνης                 2ο ΔΣχ Πρέβεζας

Αργυρού Ελένη                       6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τσόγκα Φωτεινή                  5ο ΔΣχ Πρέβεζας

Σταυροπούλου Χριστίνα               2ο ΔΣχ Πρέβεζας

Ρώσσου Ιουστίνα                       ΔΣχ Λούρου

Μπαρμπαγιάννη Ελένη                5ο ΔΣχ Πρέβεζας

Θεοδόση Ασημίνα                      8ο ΔΣχ Πρέβεζας

Γκούρα Αντιγόνη                         2ο ΔΣχ Φιλιππιάδας

Λεοπούλου - Λία Δέσποινα              7ο ΔΣχ Πρέβεζας

Χολέβα Γεωργία               Δ Σχ Αγίου Γεωργίου

Γιολδάσης Γεώργιος                2ο ΔΣχ Φιλιππιάδας

Καλοκλήρου Μαρία                 2ο ΔΣχ Πρέβεζας

Μπαλακέρα Καρολίνα             1ο ΔΣχ Καναλακίου

Κιτσώνη Ελπίδα                   ΔΣχ Ανθούσας

Καραγιάννης Ευάγγελος                 ΔΣχ Ριζοβουνίου

Ζήση Χριστίνα                 ΔΣχ Κορώνης (αργότερα )

Βέργος Μιχαήλ                   ΔΣχ Γοργόμυλου (αργότερα )

Παπαδόπουλος Ιωάννης                  ΔΣχ Μύτικα

Χαμαλέλη Αμαλία                      ΔΣχ Καναλίου

Υφαντής Διονύσιος                1ο ΔΣχ Φιλιππιάδας

Ντέλλα Ελένη                   ΔΣχ Καναλίου

Μανώλη Ελευθερία                  ΔΣχ Μεσοπόταμου

Κώστα Μαρία                       ΔΣχ Σινώπης

Γούμενου Μαρία                     6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τακοπούλου Ασπασία                ΔΣχ Λυγιάς

Στέφου Καλλιόπη                    ΔΣχ Αγίου Γεωργίου

Μήτσογλου Δήμητρα                      ΔΣχ Ανθούσας

Κρικώνη Ελευθερία                      ΔΣχ Γυμνότοπου

Κολιοκίτσιου Ευγενία                   ΔΣχ Γυμνότοπου

Ιωάννου Ευγενία                       ΔΣχ Βουβοπόταμου

Φιφή Βασιλική                     ΔΣχ Μεσοπόταμου

Σολδάτου Ελένη                     ΔΣχ Μύτικα

Γκούμας Παντελής                     ΔΣχ Κερασώνα

Γκόπη Χριστίνα                         ΔΣχ Μύτικα

Τσουμπούλη Κωνσταντίνα          ΔΣχ Μεσοπόταμου(αργότερα)

Τουλούπη Κατερίνα                1ο ΔΣχ Πάργας

Αυδίκου Ελένη                1ο ΔΣχ Πάργας


ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ 11
Μπαρκαγιάννη Σόφια               8ο Πρέβεζας

Μπαΐλης Ανδρέας                       ΔΣχ Καναλίου

Τζιομάκη Κωνσταντίνα                  1ο Φιλιππιάδας

Σιαμαντάς Γεώργιος                     ΔΣχ Κερασούντας

Γκαρτζονίκα Ελένη                     6ο ΔΣχ Πρέβεζας

Σάνης Κωνσταντίνος                  2ο ΔΣχ Πρέβεζας

Κατωγιάννη Ιωάννα                   4ο ΔΣχ Πρέβεζας

Τασούλης Ιωσήφ                      ΔΣχ Σινώπης

Νασοθύμιου Βασιλική                 ΔΣχ Θεσπρωτικού

Κίτσου Χριστίνα                       ΔΣχ Μεσοπόταμου

Βαγγελάκη Κωνσταντίνα             7ο ΔΣχ Πρέβεζας

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010

Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΔΟΕ

Αρ. Πρωτ:1211 Αθήνα 2/9/2010

Προς
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί την περσινή απόφασή του (αρ.πρωτ. 71/31-08-09) για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε γι' αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας. Συγκεκριμένα:
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
•Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

•Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

•Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα 800 σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο σύλλογος και η ΔΟΕ.

•Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

•Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.

•Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ' αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάμε και για την περίπτωση του καταργημένου προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.

•Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση , με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο. •Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και μόνο) ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.•Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «...Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ' όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.
3. Ολοήμερο Σχολείο

Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.
4. Νόμος 3848/2010

H ΔΟΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και ζητά την κατάργηση του Ν.3848/2010. Καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν:

- Τη συμμετοχή σε πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
- Να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες
- Να συναινέσουν σε αύξηση των μαθητών άνω των 25 ανά τμήμα
- Τις συμπτύξεις τμημάτων, τις παράνομες μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία5. Νηπιαγωγεία

Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 - 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα)
Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και διεκδικούμε μαζί με τους γονείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ - νήπιο και προνήπιο - από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα τμήματα αν ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει.
Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.

 
6. Κατανομή τάξεων

Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και όχι από το Διευθυντή (Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι' αυτό ή για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους - Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις τους.

7. Σύλλογοι διδασκόντων

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων.
8. Αριθμός μαθητών
Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1 για τον αριθμό μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β' 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25, όχι 25 συν 10%. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται τη δημιουργία τμημάτων άνω των 25 μαθητών και καλύπτει συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25 μαθητών.)
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα δημοτικά και 1:15 στα νηπιαγωγεία.

Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό των τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς.
9. Μετακίνηση συναδέλφου
Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με προφορική εντολή και χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.
10. Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι' αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσία. Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις καταστάσεις προϋπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή διευθυντή ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ

Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.

Σίντος Στέφανος Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου

3ο Ενημερωτικό Αυγούστου 2010