Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Αξιολόγηση

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                               Πρέβεζα : 4 – 4 - 2012  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                     Αρ πρωτ:   33
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  12
ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς : Τα μέλη

                                                                                                     ΔΟΕ

                                                                                         

Θέμα : Αξιολόγηση  Ο Νόμος 4024/2011 που καθιέρωσε το νέο φτωχολόγιο συνδέει τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση .  Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή την Παρασκευή 30-3-2012 ορίζεται ότι : «Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας ΠΕ και Δ.Ε., καθώς και η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το Π.Δ. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Π.Ε και Δ .Ε. οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 4024/11».·                     Λέμε  ΟΧΙ  στην αξιολόγηση – χειραγώγηση – κατηγοριοποίηση . Κι επειδή η αξιολόγηση που προβλέπει ο Ν.4024/2011 είναι ό,τι χειρότερο για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην αξιολόγηση του Ν. 4024/2011 και ζητούμε την κατάργησή του.·         ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ – ΑΚΩΛΥΤΗ ΒΑΒΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ .

·         ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

·         ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


·                     Λέμε ΝΑΙ στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με στόχο την ανατροφοδότησή του μέσω της επιμορφωτικής διαδικασίας. Γιατί μόνο μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης είναι δυνατόν να υπάρξει βελτίωση .

Και το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσμα πολλών συντελεστών. Είναι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική με τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές της , τις δαπάνες που διαθέτει , τα βιβλία , τα εποπτικά μέσα , οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί , ο διοικητικός μηχανισμός , τα κτίρια κτλ . Δεν είναι μονάχα οι εκπαιδευτικοί στους οποίους η συγκεκριμένη πολιτική θέλει να ρίχνει όλη την αποκλειστική ευθύνη και αν θέλεις να αποδώσεις δικαιοσύνη θα πρέπει να αξιολογήσεις όλο αυτό το πλέγμα παραγόντων και μέσων .

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου χρειάζεται επιστημονική θεμελίωση σε αντικειμενική βάση ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα υποκειμενισμού και αυθαιρεσίας και σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση δεν είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ελέγχου των εκπαιδευτικών. 


Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

       Δημήτρης  Παπαγεωργίου             Ματθαίος Φιλιππούσης


Ε.Α.Σ Πρέβεζας


         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                               Πρέβεζα : 4 – 4 - 2012  


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                     Αρ πρωτ:   32 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  12


ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            

Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ

Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς : Τα μέλη

                                                                                                     ΜΜΕ

                                                                                              

Θέμα :Ε.Α.Σ Πρέβεζας             Με αφορμή την 24η απεργία που κήρυξε το Σωματείο Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Πρέβεζας ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Ν. Πρέβεζας δηλώνουμε ότι στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στην Ε.Α.Σ Πρέβεζας για :


·         Άμεση καταβολή των οφειλόμενων μισθών

·         Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας

·         Βιώσιμη λύση στο θέμα της Ε.Α.Σ

             

Για το ΔΣ


                  Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                 Ματθαίος Φιλιππούσης