Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

119 μόνιμοι διορισμοί στην Π.Ε. για το σχολικό έτος 2011-2012

Σχετικά με τον αριθμό των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σύμφωνα με ενημέρωση, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας ,για το σχολικό έτος 2011-2012, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα διοριστούν 119 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
Αναλυτικά:

Από ΑΣΕΠ
Από ενιαίο πίνακα
Σύνολο
Δάσκαλοι
25
17
42
Νηπιαγωγοί
33
22
55
Εδικότητες (Φ.Αγωγής, Αγγλικής)
22
Γενικό σύνολο
119
Είναι βέβαιο πως με αυτούς τους διορισμούς ( δεν αντιστοιχεί ούτε ένας!!! εκπαιδευτικός σε κάθε νομό της χώρας ) είναι αδύνατο να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Σεπτέμβριο.
Την αποκλειστική ευθύνη, για την αναστάτωση που θα προκύψει και τις χιλιάδες διδακτικές ώρες που θα χαθούν, φέρει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.


Δημήτρης Μπράτης

Τοποθέτηση Δ/ντών σχολικών μονάδων ΔΠΕ Πρέβεζας

Δείτε την απόφαση της Περιφέρειας εδώ.

Παρακαλούνται οι νέοι Δ/ντές να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι και τις 25/8/2011.

17-08-11 Αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔελτίο Τύπου


Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται, ότι καλούνται να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2011-2012 από 18/08/2011 έως και 22.08.2011, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν, οι εκπαιδευτικοί κλάδων:

- ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι:
(α) περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 26,6 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,
(β) περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και
(γ) είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού με την αριθ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11.01.2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) εγκύκλιο αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο διορισμός τους, σε εφαρμογή της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-02-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί απαγόρευσης έκδοσης και δημοσίευσης ατομικών πράξεων διορισμού

- ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:
(α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,
(β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και