Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


Αρ. Πρωτ. 1820                 Αθήνα  25/2/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     ΚΟΙN: Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

       
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του στις 24/2/2011 και  αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου αλλά και την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με:
 • Τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εργαζομένων στα μεγάλα παλλαϊκά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 του Φλεβάρη 2011 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας.
 • Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση ενός νέου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα με το οποίο επιδιώκει να περικόψει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές μας. Στο στόχαστρο των περικοπών βρίσκονται τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικό, απασχόλησης, παραμεθόριων περιοχών, κ.α.) αγνοώντας το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τελευταία κλίμακα αμοιβών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Το γεγονός ότι όλες οι κατακτήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο εθνικών και υπερεθνικών επιλογών, αφού με πρόσχημα την οικονομική κρίση επιχειρούν με βίαιο τρόπο να σαρώσουν ότι θετικό κατακτήσαμε με αγώνες χρόνων και να διαμορφώσουν ένα σκηνικό όπου θα κυριαρχεί η ανασφάλεια και ο φόβος.
 • Το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (Δ.Ν.Τ., Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την κρίση δεν πληρώνουν οι ΕΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, αλλά για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της πατρίδας μας.
 • Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί τα ταμεία των εργαζομένων στο δημόσιο εξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των αποθεματικών τους από το κράτος, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών τους για κάλυψη εισοδηματικών πολιτικών χωρίς την ανάλογη ενίσχυση, αλλά και της εμπλοκής τους σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με τα δομημένα ομόλογα.
 • Την πρόβλεψη του νέου προϋπολογισμού για μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε ποσοστό, για πρώτη φορά κάτω από το 3% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών που αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.
 • Την κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης και την απουσία οποιασδήποτε μορφής οργανωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
 • Την προώθηση σχεδίου εκτεταμένων συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τις λειτουργικές δαπάνες των μικρών και μεσαίων σχολικών μονάδων.
 • Τις σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση με το νέο ασφαλιστικό νόμο ο οποίος προβλέπει:
 • αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και εξίσωσή τους προς τα πάνω για άνδρες και γυναίκες.
 • Δραματική χειροτέρευση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.
 • Την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων (Φ.Π.Α. από 19% σε 23%). Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν εκτοξεύσει αυτόματα τις τιμές σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
 • Την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρμογή της "αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας μιας διαδικασίας που η φιλοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέσει το δούρειο ίππο για την αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, αφού όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.7 του Ν.3848/2010: "Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ...(Ν.2986/2002, τις διατάξεις του οποίου δεν έχει αποδεχθεί ο κλάδος)...". Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας έχει ψηφισμένες θέσεις για την αξιολόγηση τις οποίες και έχει καταθέσει τόσο στο Σ.Π.Δ.Ε., όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θέσεις που θέτουν τη συζήτηση στη βάση της πραγματικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου κι όχι στη στοχοποίηση και χειραγώγηση του εκπαιδευτικού που επιχειρείται.
Χωρίς να απεμπολεί κανένα από τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου,
στην παρούσα φάση   α π ο φ ά σ ι σ ε :
Α' ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διεκδικούμε:
 • Νέο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργαζομένους ίδιων προσόντων. Καμία μείωση μισθών. Να επιστραφούν ο 13ος και ο 14ος μισθός καθώς και οι απώλειες από τις περικοπές του 2010.
 • 1.400 € καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.
 • Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 • Κατάργηση του Ν.3848/2010.
 • Άμεση χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
 • Όχι στις καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων με οικονομικά κριτήρια.
 • Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.
 • Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης.
 • Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Β' ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Στα πλαίσια της συμπόρευσης με όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται από την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών, το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. το επόμενο διάστημα θα αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει κοινός αγωνιστικός - απεργιακός βηματισμός με διάρκεια, που θα δίνει προοπτική νίκης στους εργαζόμενους, στην κατεύθυνση της ανατροπής των αδιέξοδων πολιτικών που πλήττουν δικαιώματα και κατακτήσεις γενεών.
 • Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. καλεί σ' αυτή την ενωτική - αγωνιστική κατεύθυνση τις δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 • Καλεί τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών να πραγματοποιήσουν, μέχρι τις 11 του Μάρτη 2011, τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, προκειμένου να αποφασίσουν για την παραπέρα πορεία του κλάδου.
 • Προτείνει απεργιακή εβδομάδα μέσα στο Μάρτη που θα περιλαμβάνει απεργιακή κινητοποίηση, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις τύπου, ενημερωτική καμπάνια καθώς και άλλες δράσεις για την ανάδειξη και προβολή των αιτημάτων του κλάδου.
 • Συγκαλεί, στην Αθήνα την Ολομέλεια των Προέδρων της χώρας, τη Δευτέρα 14 του Μάρτη 2011 και ώρα 09:00 στο ξενοδοχείο Novotel, (Μιχ. Βόδα 4-6) προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την παραπέρα πορεία.
 • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι τα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από δυναμικούς αγώνες και σε συντονισμό με ολόκληρο το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα.
   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
         Μας καλούν να πληρώσουμε την κρίση, τη στιγμή που είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε καμιά απολύτως ευθύνη γι' αυτή.
        Τα μέτρα που προσπαθούν να μας επιβάλουν αλλάζουν δραματικά το εργασιακό τοπίο. Τίποτε δεν θα είναι το ίδιο αν περάσουν.
         Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται μαχητικά, μαζικά και αποφασιστικά να αντιπαλέψουμε τις προωθούμενες αντιεκπαιδευτικες αλλαγές. Ο μοναδικός δρόμος  για να αποτρέψουμε τα σχέδια που απεργάζονται σε βάρος μας είναι να βγούμε στο δρόμο του αγώνα. Να βγούμε στο προσκήνιο, να γίνουμε επικίνδυνος αντίπαλος, να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα του μνημονίου

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

3η δόση χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών των τέως Δήμων Πάργας και Φαναρίου .         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                 Πρέβεζα   18 - 2 -2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                      Αρ. Πρωτ :    64     
       Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                      

Προς :
α)Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.Πρέβεζας
β)Δήμο Πάργας ( Γραφείο Δημάρχου)
γ)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πρέβεζας
Κοινοποίηση :
α)κ.Περιφερειακή Δ/τρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
β) κ.Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας
γ)ΔΟΕ
δ)ΜΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΙΚΛΑΜΠΑ 2

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
syllogosekppeprevezas@gmail.com                            
                                                       
Θέμα : 3η δόση χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών των τέως Δήμων Πάργας και Φαναρίου  .


            Στις 4-11-2010 πιστώθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους λογαριασμούς των τέως Δήμων Πάργας και Φαναρίου τα χρήματα της 3ης δόσης για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων .
            Στις 31-12-2010 η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Πρέβεζας στο υπ’ αρίθμ  πρωτ: 89497/6005 έγγραφό της προς το Δήμο Πάργας αναφέρει τα εξής :
 « Σας στέλνουμε  φωτ/φο του αριθμ 105/30-12-2010 εγγράφου του Δ/ντή του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Μεσοποτάμου, με το οποίο μας αναφέρει ότι δεν αποδόθηκε από τον Οργανισμό σας η γ΄ δόση , για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ανωτέρω σχολείου , για την οποία σας ενημερώσαμε με το αριθμ.77599/5318/10-11-2010 έγγραφό μας.
Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα την αναφορά για την απόδοση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση της επιχορήγησης, προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α/βάθμιας και β/βάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας , με κοινοποίηση του εγγράφου σας και στην υπηρεσία μας» .
            Τα χρήματα αυτά όμως δεν αποδόθηκαν στις Σχολικές Επιτροπές και τα σχολεία αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα αδυνατώντας να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες .
            Στις 14-2-2011 ενημερωθήκαμε από το νυν Δήμαρχο του Δήμου Πάργας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του ότι τα χρήματα της 3ης δόσης δεν υπάρχουν στους αντίστοιχους κωδικούς .
           
Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω :
            α) Καταγγέλλει τους υπευθύνους των απερχόμενων Δημοτικών Αρχών των τέως Δήμων Πάργας και Φαναρίου για τη μη καταβολή της 3ης δόσης της χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές .
            β) Καλεί τις υπηρεσίες των   οποίων οι αρμοδιότητες εμπλέκονται με το παραπάνω θέμα να το διερευνήσουν και να αποδώσουν τυχόν ευθύνες .
            γ)  Καλεί τη νέα Δημοτική Αρχή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των σχολείων και τον έλεγχο των συγκεκριμένων κωδικών .  


Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας
       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Παρουσία μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

           
            Σας ενημερώνουμε ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 -2-2011  και ώρα 18:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας με θέμα «Η απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 και η παραπέρα πορεία του κλάδου» θα παρευρεθεί και θα μιλήσει το μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ Μπαμπούρας Πολυζώης .

            Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη .
           
            Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας
       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                Πρέβεζα : 11-2-2011  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                     Αρ Πρωτ : 62
         Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΙΚΛΑΜΠΑ 2

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς : Τα μέλη του Συλλόγου

           
Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση
           
            Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ν. Πρέβεζας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 -2-2011  και ώρα 18:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας με θέμα «Η απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 και η παραπέρα πορεία του κλάδου». 
            Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη .

            Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας
       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Απεργία 22 και 23 - 2 - 2011


 

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                Πρέβεζα : 11-2-2011  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                     Αρ Πρωτ : 60
         Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΙΚΛΑΜΠΑ 2

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς : Τα μέλη του Συλλόγου

           

Θέμα :  Απεργία 22 και  23 - 2 - 2011

            
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

            Δεχόμαστε το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
 Βιώνουμε καταστάσεις και αλλαγές προς το χειρότερο τις οποίες πριν λίγα χρόνια δεν τολμούσαμε να  τις φανταστούμε.
            Η Κυβέρνηση και η Τρόικα λεηλάτησαν και εξακολουθούν να επιβουλεύονται τα ήδη χαμηλά εισοδήματά μας με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του Δημόσιου χρέους.
            Πριν έναν περίπου χρόνο μας έκοψαν το 25% από το εισόδημά μας. Σήμερα καταστρώνουν σχέδια για νέες περικοπές κατά την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου.
            Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθμίζουν με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων.
            Επεξεργάζονται σενάρια για αύξηση του διδακτικού και εργασιακού μας ωραρίου.
            Αναστέλλουν με άγνωστη προοπτική τις εξετάσεις για τα Διδασκαλεία.
             Αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.
            Την κρίση ακόμη μια φορά δεν πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες αλλά οι «συνήθεις ύποπτοι» μισθωτοί και συνταξιούχοι.


Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι


Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος. Χωρίς αγώνες και χωρίς απεργίες δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για «κεκτημένα».
           
Για να μπορούμε να κοιτάμε τους μαθητές μας στα μάτια, ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε για το μέλλον μας αλλά και για το μέλλον της νεότερης γενιάς.
            Αξίζουμε μια καλύτερη τύχη – και εμείς και το δημόσιο Σχολείο.
            Ας διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.
            Όλοι μαζί στον αγώνα που αρχίζει!

 
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  την ΠΕΜΠΤΗ 17-2- 2011 και ώρα 18:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας

Συγκέντρωση την Τετάρτη 23-2-2010 στις 10:00 πμ στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας

Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας
       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Μετεκπαίδευση         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                Πρέβεζα : 11-2-2011  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                     Αρ Πρωτ : 61
         Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΙΚΛΑΜΠΑ 2

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς : Τα μέλη του Συλλόγου

           
Θέμα : Μετεκπαίδευση

           
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών  Π.Ε. Ν. Πρέβεζας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση της κυβέρνησης να μην διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις για την εισαγωγή δασκάλων και νηπιαγωγών στα Διδασκαλεία .
  Ένας θεσμός στον οποίο στηρίχτηκε για δεκαετίες η επιστημονική και παιδαγωγική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών αντιμετωπίστηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. ως μια ξεπερασμένη διαδικασία στο βωμό του Μνημονίου.
            Πέρα από τις όποιες υπαρκτές λειτουργικές αδυναμίες των Διδασκαλείων τα τελευταία χρόνια και την αναγκαιότητα προσαρμογής του θεσμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι φανερό και αδιαμφισβήτητο ότι η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε με μοναδικό γνώμονα τους στόχους του Μνημονίου και αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων και διδακτικού προσωπικού.
            Αναβαθμίζονται μόνο τα ανοιχτά Διδασκαλεία και όχι τα κλειστά.
            Καλούμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. να ανακαλέσει την απόφασή της και να προβεί άμεσα στην προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων για την είσοδο στα Διδασκαλεία.


Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας

       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ 48ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 22 ΚΑΙ 23 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2011


Αρ. Πρωτ. 1745Αθήνα  8/2/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
ΚΟΙN: Μ.Μ.Ε.

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ 48ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ 22 ΚΑΙ 23 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2011
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του στις 7/2/2011 και  αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου αλλά και την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με:
 • Το γεγονός ότι όλες οι κατακτήσεις των εργαζομένων βρίσκονται στο στόχαστρο εθνικών και υπερεθνικών επιλογών, αφού με πρόσχημα την οικονομική κρίση, επιχειρούν με βίαιο τρόπο να σαρώσουν ότι θετικό κατακτήσαμε με αγώνες χρόνων και να διαμορφώσουν ένα σκηνικό όπου θα κυριαρχεί η ανασφάλεια και ο φόβος.
 • Το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την κρίση δεν πληρώνουν οι ΕΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, αλλά για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της πατρίδας μας.
 • Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση ενός νέου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα με το οποίο επιδιώκει να περικόψει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές μας. Στο στόχαστρο των περικοπών βρίσκονται τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικό, απασχόλησης, παραμεθόριων περιοχών, κ.α.) αγνοώντας το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τελευταία κλίμακα αμοιβών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί τα ταμεία των εργαζομένων στο δημόσιο εξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των αποθεματικών τους από το κράτος, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών τους για κάλυψη εισοδηματικών πολιτικών χωρίς την ανάλογη ενίσχυση αλλά και της εμπλοκής τους σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με τα δομημένα ομόλογα.
 • Την πρόβλεψη του νέου προϋπολογισμού για μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε ποσοστό, για πρώτη φορά, κάτω από το 3% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, που αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.
 • Τη διαφαινόμενη κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης και την απουσία οποιασδήποτε μορφής οργανωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
 • Την προώθηση σχεδίου εκτεταμένων συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τις λειτουργικές δαπάνες των μικρών και μεσαίων σχολικών μονάδων.
 • Τις σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση με το νέο ασφαλιστικό νόμο ο οποίος προβλέπει:
 • αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και εξίσωσης προς τα πάνω όλων των ορίων ανδρών - γυναικών
 • Δραματική χειροτέρευση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης
 • Την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων (ΦΠΑ από 19% σε 23%). Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν εκτοξεύσει αυτόματα τις τιμές σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης,
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
 • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρμογή της "αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας μιας διαδικασίας που η φιλοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέσει το δούρειο ίππο για την αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, αφού όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.7 του Ν.3848/2010: "Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ...(Ν.2986/2002 τις διατάξεις του οποίου δεν έχει αποδεχθεί ο κλάδος)...". Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας έχει ψηφισμένες θέσεις για την αξιολόγηση τις οποίες και έχει καταθέσει τόσο στο ΣΠΔΕ, όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θέσεις που θέτουν τη ζήτηση στη βάση της πραγματικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου κι όχι στη στοχοποίηση και χειραγώγηση του εκπαιδευτικού που επιχειρείται.
 • Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των 800 Ολοήμερων Σχολείων έγινε με ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση και με βιασύνη. Ο στόχος του κλάδου μας μας για λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, για όλα τα παιδιά, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του, απέχει πολύ απο το να γίνει πραγματικότητα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Μας καλούν να πληρώσουμε την κρίση, τη στιγμή που είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε καμιά απολύτως ευθύνη γι' αυτή.
            Τα μέτρα που προσπαθούν να μας επιβάλουν αλλάζουν δραματικά το εργασιακό τοπίο. Τίποτε δεν θα είναι το ίδιο αν περάσουν.
            Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται μαχητικά, μαζικά και αποφασιστικά να αντιπαλέψουμε τις προωθούμενες αντιεκπαιδευτικες αλλαγές. Ο μοναδικός δρόμος  για να αποτρέψουμε τα σχέδια που απεργάζονται σε βάρος μας είναι να βγούμε στο δρόμο του αγώνα. Να βγούμε στο προσκήνιο, να γίνουμε επικίνδυνος αντίπαλος, να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα του μνημονίου.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., χωρίς να απεμπολεί κανένα από τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου, στην παρούσα φάση, αποφάσισε:
Α' ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 • Νέο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργαζομένους ίδιων προσόντων. Καμία μείωση μισθών.
 • Να επιστραφούν οι απώλειες των μισθών μας για το 2010.
 • Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
 • 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
 • Κατάργηση του Ν.3848/2010
 • Άμεση χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό
 • Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου
 • Όχι στις καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων με οικονομικά κριτήρια
 • Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία
 • Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης
 • Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς
 • Να πληρωθούν τώρα όλοι οι συνάδελφοι που έχουν δουλέψει υπερωριακά και παραμένουν απλήρωτοι
Β' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Συνάντηση με το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της συμπόρευσης των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και με στόχο το συντονισμό δράσης για την καλύτερη διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα της εκπαίδευσης.
 • Κοινή συνέντευξη τύπου με την Ο.Λ.Μ.Ε. για την προβολή των θέσεων των εκπαιδευτικών
 • Έκδοση κοινής αφίσας και επιστολής προς τους γονείς
 • Συμμετοχή στην Πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φλεβάρη 2011 με 2ωρη στάση εργασίας, τις 2 τελευταίες ώρες του εργασιακού ωραρίου του πρωινού κύκλου και τις 2 πρώτες ώρες του απογευματινού του κάθε συναδέλφου, προκειμένου να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στα κατά τόπους συλλαλητήρια. Για την Αθήνα όλοι στη συγκέντρωση μπροστά από το Τ.Π.Δ.Υ. (Σταδίου 31), ώρα 13:00.
 • Κηρύσσει 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, μαζί με την Ο.Λ.Μ.Ε., στις 22 και 23 Φεβρουαρίου του 2011.
 • Καλεί τα Δ.Σ. των Συλλόγων να πραγματοποιήσουν τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. προκειμένου να στηριχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις και να αποφασίσουν για την παραπέρα πορεία του κλάδου.
 • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι τα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από δυναμικούς αγώνες και σε συντονισμό με ολόκληρο το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Οδοιπορικά Εκπαιδευτικών
Αρ. Πρωτ.1741Αθήνα  2/2/2011
Προς
τo Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ
κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

     
Θέμα: Οδοιπορικά Εκπαιδευτικών
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
            Δεκάδες εκπαιδευτικοί, από όλη την Ελλάδα, διαμαρτύρονται για το θέμα που δημιουργήθηκε από τη μη καταβολή των οδοιπορικών και των υπερωριακών αποζημιώσεων  που διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία χωριών στα όρια του Δήμου με βάση την ερμηνεία των αποφάσεων του Γ.Λ.Κ.:
α) (2/55768/022/20-2-2009) «τα οδοιπορικά και η υπερωριακή αποζημίωση καταβάλλονται σε όσους διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης και δεν καταβάλλονται σε όσους συμπληρώνουν ωράριο σε χωριά» και
β) (2/74877/0022207/11-2-2008) «Πόλη ή κωμόπολη είναι το οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει όχι μόνο την ομώνυμη πόλη, αλλά και τους συνεχόμενους οικισμούς και προάστια εφόσον συνδέονται μεταξύ τους με αστικό συγκοινωνιακό τρόπο» (218/2001 Γνωμάτευση Ν.Σ.Κ.). .
            Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο μετά τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του σχεδίου «Καλλικράτης» με αποτέλεσμα σε όλη τη χώρα να μικραίνει ο αριθμός των Δήμων και να μεγαλώνουν τα γεωγραφικά όριά τους. Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις όπου το «διπλανό χωριό» για τη συμπλήρωση ωραρίου απέχει 50 χιλιόμετρα.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Ζητάμε να δοθεί άμεσα λύση με την πληρωμή των οδοιπορικών και της υπερωριακής αποζημίωσης των συναδέλφων.