Πέμπτη 31 Μαΐου 2012


 


         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                Πρέβεζα :  31-5-2012


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                     Αρ πρωτ:   56

         Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12


ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            

Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ

Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς :   Τα μέλη του Συλλόγου


Θέμα : Οριστική Ημερησία Διάταξη της Τακτικής Γενική Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου .  
 

            Συναδέλφισσες – συνάδελφοι


Η Οριστική Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί  την   Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30π.μ. στο 5ο Δημ. Σχ. Πρέβεζας είναι η εξής :


1.      Εκλογή Προεδρείου

2.      Ενημέρωση από αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ

3.      Ενημέρωση από αιρετούς ΠΥΣΠΕ

4.      Συζήτηση – τοποθετήσεις - προτάσεις στα θέματα της Οριστικής Ημερήσιας Διάταξης της 81ης Τακτικής Γ.Σ .


Α ) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012


Β) ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ü  Δαπάνες για την Παιδεία

ü  Οικονομικά εκπαιδευτικών

·         ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

·         ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

·         ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

·         ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ


Γ )ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ


Συναδέλφισσες –συνάδελφοι


   Σε ορισμένους συναδέλφους δεν έχει παρακρατηθεί η συνδικαλιστική συνδρομή για το σχολικό έτος 2011-2012 είτε εκ παραδρομής αν και είναι μόνιμοι , είτε επειδή είναι αποσπασμένοι και  μισθοδοτούνται από άλλη Διεύθυνση , είτε επειδή μισθοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. Παρακαλούνται έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να τακτοποιηθούν οικονομικά . Υπενθυμίζουμε  ότι για να είναι κάποιος μέλος του Συλλόγου και να μπορεί να κάνει και χρήση των αδειών που ζητά ο Σύλλογος για τα μέλη του θα  πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος .
                
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

            Η παρουσία όλων στη Γενική Συνέλευση  , εκτός από υποχρεωτική για όσους κάνουν χρήση της άδειας που χορηγείται στα μέλη του Συλλόγου , είναι και απολύτως αναγκαία για να
συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 81ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ . 


Ο Συνδικαλισμός είναι κατακτημένο δικαίωμα , όχι υποχρέωση .


Σάββατο 5 Μαΐου 2012


         ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                    Πρέβεζα :  2-5-2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.                                      Αρ πρωτ:   44
       Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             

 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12

ΤΗΛ –ΦΑΞ  26820 22868                                                            
Τ.Κ  48100   ΠΡΕΒΕΖΑ
Mail: syllogosekppeprevezas@gmail.com                  Προς :   Τα μέλη του Συλλόγου

                                                                              

Θέμα :
            Συναδέλφισσες – συνάδελφοι   Το ΔΣ του Συλλόγου μας στην τελευταία του συνεδρίαση , αποφάσισε ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30 π.μ. στο 5ο Δημ. Σχ. Πρέβεζας.

   Σε ορισμένους συναδέλφους δεν έχει παρακρατηθεί η συνδικαλιστική συνδρομή για το σχολικό έτος 2011-2012 είτε εκ παραδρομής αν και είναι μόνιμοι , είτε επειδή είναι αποσπασμένοι και  μισθοδοτούνται από άλλη Διεύθυνση , είτε επειδή μισθοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. Παρακαλούνται έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να τακτοποιηθούν οικονομικά . Υπενθυμίζουμε  ότι για να είναι κάποιος μέλος του Συλλόγου και να μπορεί να κάνει και χρήση των αδειών που ζητά ο Σύλλογος για τα μέλη του θα  πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος .

           
            Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

            Η παρουσία όλων στη Γενική Συνέλευση  , εκτός από υποχρεωτική για όσους κάνουν χρήση της άδειας που χορηγείται στα μέλη του Συλλόγου , είναι και απολύτως αναγκαία για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 81ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ . 

Ο Συνδικαλισμός είναι κατακτημένο δικαίωμα , όχι υποχρέωση .Για το ΔΣ


                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας

       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης