Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Οριστική Ημερήσια Διάταξη -Παρακράτηση συνδρομής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών


Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Θέμα 1ο : Οριστική Ημερήσια Διάταξη

Η Οριστική Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί  την   Πέμπτη  2 Ιουνίου 2011 και ώρα 8.30π.μ. στο 5ο Δημ. Σχ. Πρέβεζας είναι η εξής :

1.  Εκλογή Προεδρείου
2.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία .
3.  Συζήτηση προτάσεις στα θέματα της οριστικής ημερήσιας διάταξης της 80ης Τακτικής Γ.Σ .

·    ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011

·    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ü  Δαπάνες για την Παιδεία
ü  Οικονομικά εκπαιδευτικών
ü  Μετεκπαίδευση – Διδασκαλεία
ü  Ολοήμερο Σχολείο

·    ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 -2012
ü  Διεκδικητικό πλαίσιο
ü  Πρόγραμμα Δράσης

4.  Εκλογές αντιπροσώπων για ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ .

Στις εκλογές παίρνουν μέρος τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου  (μόνιμοι , αναπληρωτές και ωρομίσθιοι  ). Οι ωρομίσθιοι για να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι υπηρετούν στην περιοχή του Συλλόγου και είναι μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματίου (άρθρο 39 παρ.6 καταστατικού ΔΟΕ ) .

Θέμα 2 : Παρακράτηση συνδρομής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Υπενθυμίζεται ότι η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής θα γίνεται από την  Ενιαία Αρχή Πληρωμών .
Η παρακράτηση της ετήσιας συνδρομής θα γίνεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι εφάπαξ μια φορά το χρόνο έως γινόταν έως τώρα .
Για να είναι κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή .
Οι Ενιαία Αρχή Πληρωμών  για να παρακρατεί τα χρήματα χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση από κάθε συνάδελφο  χωριστά .

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την επισυναπτόμενη δήλωση .
Οι δηλώσεις πρέπει να επιστραφούν μέσω του Δ/ντή του Σχολείου ή ατομικά - σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ-  συμπληρωμένες το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την μέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου.

Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας


       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης

Εκδρομή στην Ιταλία .

           
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

            Το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε την πραγματοποίηση 7ήμερης Εκδρομής στην Ιταλία .
            Η αναχώρηση θα γίνει στις 28 ή στις 29 Ιουνίου και το κόστος συμμετοχής είναι 380 ευρώ το άτομο ( Επισυνάπτεται αναλυτικά η προσφορά του πρακτορείου ZENEBISSIS TRAVEL ) .

            Όσοι  συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να το δηλώσουν έως τις 10 Ιουνίου σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου καταβάλλοντας ως προκαταβολή το ποσό των 150 ευρώ . Καμιά κράτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προκαταβολή . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .    
           
             Τις επόμενες ημέρες θα σας αποσταλεί το πρόγραμμα της εκδρομής .

Για το ΔΣ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας


       Δημήτρης  Παπαγεωργίου                               Ματθαίος Φιλιππούσης